Irak. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Irak. Środki przekazu.
Prasa. Zarówno prasa, jak i media elektron. do V 2003 były kontrolowane przez władze. Wśród dzienników najwyższy nakład osiągały „Al-Sawra” ['rewolucja'], organ partii Baas, wyd. od 1967 w Bagdadzie, w języku arab., w nakładzie 250 tys. (1994), oraz „Al-Dżumhurijja” ['republika'], wyd. od 1963 jako „Al-Dżamahir”, w Bagdadzie, w języku arab. — 150 tys. (1994). Wśród czasopism najwyższy nakład ma kwartalnik „Al-Mu allam al-Dżadid”, wyd. przez Minist. Oświaty (zał. 1935) w Bagdadzie w języku arab. — 190 tys. (1994), oraz „Alif Ba” ['alfabet'], wyd. od 1968 w Bagdadzie w języku arab. — 150 tys. (1994). Agencja prasowa: Iraqi News Agency (INA), rządowa agencja informacyjna, zał. 1959 w Bagdadzie.
Radio i telewizja. Radio działa od 1936; serwis krajowy nadaje w językach: arab., kurdyjskim, syr. i tur., a zagr. — fr., niem., ang., ros., azerskim, hebrajskim i hiszpańskim. Radio Bagdad (Iza'at Bagdad) nadaje 22 godz. programu dziennie, Iza'at Sawt al-Dżamahir, zał. 1970 — 24 godziny. Działa też radio kurdyjskie i perskie (Iza'at al-Kurdijja i Iza'at al-Farsijja). Telewizja działa od 1956; rządowa Bagdad Telewizjon (zał. 1956) emituje swe programy na 2 kanałach przez 9 godz. dziennie. Ponadto działają również rządowe: Kirkuk Telewizjon (zał. 1967), Mosul Telewizjon (zał. 1968), Basra Telewizjon (zał. 1968), Missan Telewizjon (zał. 1974), Kurdijja Telewizjon (zał. 1974) oraz 18 innych lokalnych. Programy kolorowe są emitowane w systemie G/SECAM.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia