Francja. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Francja. Partie polityczne.
Główną rolę w polityce francuskiej odgrywają: Unia na rzecz Ruchu Ludowego (Union pour un Mouvement Populaire, UMP, prawicowa, gaullistowska), istniejąca od 2002, Unia Demokracji Francuskiej (Union pour la Démocratie Française, UDF, centryści) — 1995, Partia Socjalistyczna (Parti Socialiste, PS) — 1969, Francuska Partia Komunistyczna (Parti Comuniste Français, PCF) — 1920, i Front Narodowy (Front National, FN, skrajnie prawicowy, populistyczny) — 1972; liczne partie ekologiczne (zieloni) i skrajnej lewicy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia