Francja. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Francja. Ludność.
Pod względem liczby mieszkańców F. zajmuje 4. miejsce w Europie. Jej udział w ogólnej liczbie ludności tej części świata (bez Rosji) spadł z ok. 35% w XVI w. do 25% w XVII–XVIII w., 17,5% w 1850, 14 % w 1900 i 10% w 2000. Jednym z najważniejszych powodów było obniżenie przyrostu naturalnego, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy w niektórych latach bywał on nawet ujemny. Przyrost naturalny wynosi 2,8‰ (2006); wzrost liczby ludności kraju jest w dużym stopniu spowodowany imigracją, gł. z krajów Maghrebu, Portugalii, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Czarnej Afryki; 1992 było we Francji ok. 3 mln obcokrajowców, w tym ok. 50 tys. obywateli pol.; Polonia liczy ok. 800 tys. osób i jest skupiona gł. w regionach Hauts-de-France i Paryskim. Francuzi (urodzeni we Francji) stanowią ok. 90% ogółu ludności. Struktura wiekowa społeczeństwa jest typowa dla większości krajów rozwiniętych: 37,9% ludności w wieku poniżej 30 lat, 16,4% — w wieku 65 lat i powyżej (2006); liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami (105 kobiet na 100 mężczyzn); przeciętna długość trwania życia mężczyzn — 76 lat, kobiet — 84 lata. Katolicy stanowią 76% ogółu ludności, muzułmanie — 5% (gł. obywatele fr. pochodzący z krajów Maghrebu), protestanci — 3,6%, gł. ewangelicy reformowani (potomkowie hugenotów) skupieni w Masywie Centralnym i luteranie w Grand Est oraz inne Kościoły ewang., wyznawcy judaizmu — 1%. Średnia gęstość zaludnienia 111 mieszk. na km2; najgęściej jest zaludniony Region Paryski (ok. 890 mieszk. na km2), część północno-wschodnia, zwłaszcza północna część Hauts-de-France oraz dolina Rodanu i Wybrzeże Lazurowe; stosunkowo niska gęstość zaludnienia w wyludniającej się środkowej części Francji (40–60 mieszk. na km2) i na Korsyce (28 mieszk. na km2). W miastach mieszka 76% ludności (2003); 3 największe aglomeracje miejskie tworzą: Paryż (11,6 mln mieszk., 2005), Lyon (1,8 mln), Marsylia (1,6 mln), inne większe zespoły miejskie to: Bordeaux, Tuluza, Nantes, Nicea, Tulon, Grenoble. Struktura ludności zawodowo czynnej: usługi 71,5%, przemysł wraz z budownictwem — 24,4% zatrudnionych, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo — pozostała część; bezrobocie — 9,9%(2005).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Tuluza, widok na miasto i rzekę Garonnę (Francja)fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia