Filipiny. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Filipiny. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1987 Filipiny są republiką. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 6 lat. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu (Kongresu), który składa się z Senatu i Izby Reprezentantów; w skład Izby Reprezentantów, o kadencji 3-letniej, wchodzi obecnie 217 deputowanych. Senat liczy 24 członków, wybieranych na 6 lat. Połowa jego składu jest odnawiana co 3 lata. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i powoływany przezeń rząd. Wymiar sprawiedliwości należy do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądów municypalnych oraz do sędziów pokoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia