Filipiny. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Filipiny. Warunki naturalne.
Archipelag Filipiński obejmuje ok. 7100 wysp (w tym ponad 4500 skał i raf) położonych między 18° a  6°N, rozciągłość południkowa ok. 1800 km, równoleżnikowa ok. 1050 km; wyspy: Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu, Bohol i Masbate stanowią ponad 92% pow. kraju. Wyspy Archipelagu Filipińskiego są zbud. gł. z trzeciorzędowych wapieni, piaskowców i łupków (sfałdowanych w orogenezie alp.) oraz czwartorzędowych andezytów i bazaltów. Powierzchnia wysp górzysta; góry i wyżyny zajmują ok. 75% pow. Filipin, gł. pasmo Cordillera Central (na wyspie Luzon) wyniesione do 2928 m (Pulog); niziny występują wzdłuż wybrzeży i w dolinach rzek (największa — Środkowoluzońska). Intensywna działalność wulk.; ok. 50 wygasłych i czynnych wulkanów, m.in.: Mayon (2421 m), Banahao (2165 m) i Pinatubo (katastrofalny wybuch 1991) na wyspie Luzon, Apo (2954 m, najwyższy szczyt Filipin) na wyspie Mindanao, Baco (2488 m) na wyspie Mindoro; częste trzęsienia ziemi. Wybrzeża wysp w większości górzyste, otoczone rafami koralowymi, zwłaszcza wybrzeża wysp położonych na morzach wewn.; wzdłuż wschodniego wybrzeża jeden z najgłębszych rowów oceanicznych na Ziemi — Rów Filipiński. Klimat na przeważającym obszarze równikowy wilgotny, monsunowy (monsun północno-wschodni od października do stycznia, południowo-zachodni od kwietnia do września); średnia temp. miesięczna na nizinach 23–28°C, w górach poniżej 20–15°C; roczna suma opadów 1000–5000 mm; maksimum opadów od maja do października, na wschodzie od listopada do stycznia, w południowo-zachodniej części Mindanao opady całoroczne z krótką suchą zimą; częste cyklony tropik. (ponad 200 rocznie), którym towarzyszą silne ulewy. Gęsta sieć krótkich, zasobnych w wodę, rzek górskich; gł. rz.: Mindanao i Agusan na wyspie Mindanao, Cagayan i Agno na wyspie Luzon; największe jeziora: nadbrzeżne Laguna de Bay (pow. 891 km2) i wulk. Taal (pow. 670 km2) na wyspie Luzon. Naturalną formację roślinną stanowią pozostałości lasów równikowych i monsunowych (ok. 36% pow., gł. wnętrza wysp), z udziałem cennych gat. drzew (m.in. mahoń filipiński); w górach północnego Luzonu występują lasy sosnowe, w miejscu wypalanych lasów (północny Luzon, Mindoro, Mindanao) — zbiorowiska trawiaste, zw. cogon. Przeważają czerwonożółte gleby laterytowe oraz żyzne andosole wykształcone na młodych osadach wulkanicznych. Obszary chronione zajmują ok. 2% pow. kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia