Elzenberg Henryk Józef Maria
 
Encyklopedia PWN
Elzenberg Henryk Józef Maria, ur. 18 IX 1887, Warszawa, zm. 6 IV 1967, tamże,
aksjolog, filozof kultury i religii, historyk filozofii, krytyk literacki, tłumacz.
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i uniw. w Wilnie, 1945–60 profesor UMK w Toruniu; 1951–56 odsunięty od pracy dydaktycznej; zajmował się gł. etyką i estetyką, zwłaszcza zaś teorią wartości (aksjologia); zmierzał do wypracowania teorii wartości niezależnej od ontologii. W etyce zwalczał hedonizm, utylitaryzm, relatywizmeudajmonizm; za naczelną powinność człowieka uważał tworzenie kultury, pojmowanej jako suma rzeczy wartościowych, nadających życiu człowieka godność i sens. W estetyce odrzucał utylitaryzm i formalizm, był rzecznikiem perfekcjonizmu, obiektywizmu i absolutyzmu wartości estetycznych; podkreślał etyczny walor sztuki i twórczości artyst.; Kłopot z istnieniem (1963), Wartość i człowiek... (1966), Pisma estetyczne (1999), Pisma (t. 1–3 1991–95).
Bibliografia
Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei. Filozofia — aksjologia — kultura, red. W. Tyburski, Warszawa 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia