CIAM
 
Encyklopedia PWN
CIAM, fr. Les Congrés Internationaux de l’architecture moderne, Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej,
organizacja utworzona 1928 w La Sarraz (Szwajcaria; I kongres) przez grupę awangardowych architektów (m.in. A. Aalto, Le Corbusier, S. Giedion, W. Gropius), urbanistów, malarzy i rzeźbiarzy;
przez grupę awangardowych architektów (m.in. A. Aalto, Le Corbusier, S. Giedion, W. Gropius), urbanistów, malarzy i rzeźbiarzy; propagowała pełną integrację sztuk pięknych dla nadania architekturze nowoczesnego kształtu przestrzennego, odpowiadającego nowoczesnym technikom (deklaracja z La Sarraz); 1933 na IV Kongresie ogłoszono rezolucje nazwane 1934 Kartą ateńską; odbyło się 10 Kongresów CIAM (ostatni — 1956 w Dubrowniku).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Le Corbusier, wizja idealnego miasta, rysunek fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia