Brazylia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Brazylia. Polityka społeczna.
Polityka społ. realizowana przez państwo została zapoczątkowana systemem ubezpieczeń społ., utworzonym 1923 i zreformowanym 1960; całościowy program polityki społ. został ujednolicony 1977 w ramach Nar. Systemu Ubezpieczeń i Pomocy Społ.; program ten obejmuje emerytury, renty, zasiłki chorobowe, inwalidzkie, rodzinne, macierzyńskie, dla owdowiałych oraz pomoc dla ludzi starych. Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele zgodnie z rządowym programem uchwalonym 1981; na ochronę zdrowia państwo przeznacza ok. 4,7% produktu krajowego brutto, a na opiekę społ. — 16,4%. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 7–14 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8, a w średniej — 4 lata; w sieci szkół państw. nauka jest bezpłatna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia