Brazylia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Brazylia. Ludność.
Około 54% mieszkańców Brazylii stanowi ludność pochodzenia eur., 5% — pochodzenia afryk., 0,5% — pochodzenia azjat., 0,1% — Indianie (1993) oraz ok. 40% ludność mieszana (gł. Mulaci); gł. wyznania: katolicy — 74% i protestanci 15%, pozostali to m.in. wyznawcy animizmu, świadkowie Jehowy, buddyści. Wśród ludności eur. najliczniejsza jest pochodzenia portugalskiego, wł. i hiszpańskiego. W Brazylii mieszka ok. 800 tys. osób pochodzenia pol., gł. w stanach Parana, Rio Grande do Sul i Santa Catarina. Przyrost naturalny 104‰ (2006). Średnia gęstość zaludnienia 21 mieszk. na km2 (2005); ludność rozmieszczona nierównomiernie; najgęściej zaludniona jest wschodnia i południowo-wschodnia część Brazylii (ok. 45% ludności zamieszkuje 11% pow. Brazylii); na Niz. Amazonki znaczne obszary bezludne. Ludność miejska stanowi 83% mieszk. kraju (2003); gł. m.: Săo Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pôrto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Kurytyba. 30% ludności zawodowo czynnej jest zatrudnionych w rolnictwie, ok. 24% — w przemyśle przetwórczym, górnictwie i budownictwie. Stopa bezrobocia wynosi 9,8% (2005).
zgłoś uwagę
Ilustracje
São Paulo, widok ogólny (Brazylia)fot. M. Jędrusik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia