Brazylia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Brazylia. Ustrój polityczny.
Zgonie z konstytucją z 1988 (ze zmianami 1993 i 1997) Brazylia jest republiką związkową, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję (z prawem do jednej bezpośredniej reelekcji), jako głową państwa i szefem rządu. Prezydent jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz przewodniczącym Rady Republiki i Rady Obrony Narodowej. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres Narodowy: 513-osobowa Izba Deputowanych wybierana wg ordynacji proporcjonalnej na kadencję 4-letnią, liczba deputowanych jest proporcjonalna do liczby mieszkańców (każdy stan nie może mieć mniej niż 8 i więcej niż 70 deputowanych). Wybory do Senatu odbywają się w systemie większościowym, Senat jest reprezentacją stanów, z których każdy wybiera 3 senatorów na 8-letnią kadencję (co 4 lata odnawiana jest na przemian 1/3 lub 2/3 składu). Przewodniczący Senatu jest zarazem przewodniczącym Kongresu Narodowego. Władza wykonawcza należy do prezydenta i mianowanego przezeń rządu. Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy federalne, z Najwyższym Trybunałem Federalnym na czele, oraz sądy stanowe; Najwyższy Trybunał Federalny pełni również funkcję sądu konstytucyjnego.
Stany mają własne konstytucje i wyłaniane w wyborach powszechnych organy ustawodawcze oraz gubernatorów kierujących rządami stanowymi. Gubernatorzy są wybierani bezwzględną większością głosów na 4-letnią kadencję (z prawem do jednej bezpośredniej reelekcji). Władzom stanowym przysługują kompetencje nie zarezerwowane w konstytucji dla innych organów władzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia