Brazylia. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Brazylia. Partie polityczne.
System partyjny Brazylii charakteryzuje duże rozdrobnienie i zmienność. W parlamencie zasiadają członkowie co najmniej 15 partii. Dyscyplina wewnątrz stronnictw nie jest przestrzegana, stąd częste zmiany przynależności partyjnej wśród członków Kongresu. Do najważniejszych partii politycznych należą: lewicowa, proprezydencka Partia Pracujących (Partido dos Trabalhadores, PT), założona 1980, centrolewicowa Partia Brazylijskiej Socjaldemokracji (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) — 1988, Partia Frontu Liberalnego (Partido da Frente Liberal, PFL) — 1984, centrowa Partia Brazylijskiego Ruchu Demokr. (Partido do Movimento Democratico Brasileiro, PMDB) — 1979, konserwatywna Brazylijska Partia Postępowa (Partido Progresista Brasileiro, PPB) — 1995.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia