Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych
 
Encyklopedia PWN
Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych, Kominform,
międzynar. komunist. ośrodek polit. i ideologiczny;
powołane IX 1947 z inicjatywy Stalina przez przedstawicieli partii komunistycznych: Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch i ZSRR; siedziba: Belgrad (od 1948 Bukareszt); 1948 wykorzystane przez WKP(b) w jej konflikcie z Komunistyczną Partią Jugosławii; podejmowało uchwały: o kolektywizacji wsi oraz wprowadzeniu uniwersalnej drogi budowy socjalizmu; od 1953 ograniczyło działalność, 1956 rozwiązane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia