Komunistyczna Partia Japonii
 
Encyklopedia PWN
Komunistyczna Partia Japonii (KPJ), Nihon Kyōsantō,
japońska partia polit., utworzona 1922 jako sekcja Międzynarodówki Komunistycznej.
Początkowo nielegalna i prześladowana, od X 1945 legalna, 1949 liczyła ok. 150 tys. czł.; zwalczała zwłaszcza proamer. politykę rządu, brała udział w akcji na rzecz wycofania się Amerykanów z Wietnamu Południowego; po 1950 poddana represjom. W 1975 zawarła porozumienie z organizacją buddyjską Sōka Gakkai (7 mln czł.), posiadającą duże wpływy w społeczeństwie. Ocenia krytycznie linię przywódców KPCh, chociaż stale opowiada się za normalizacją stosunków jap.-chiń.; 2001 liczyła ok. 400 tys. czł.; przewodniczący K.C. Fuwa Tetsuzō; organ prasowy — „Akahata”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia