Besarabia
 
Encyklopedia PWN
Besarabia, Bessarabija, Bessarabiia,
kraina historyczna między Dniestrem, Prutem i wybrzeżem M. Czarnego;
wchodzi w skład Mołdawii, a niewielka jej część — Ukrainy; w X–XI w. w granicach Rusi Kijowskiej; w XII–XIII w. częściowo zajęta przez tur. ludy stepowe, częściowo podlegała Księstwu Halicko-Wołyńskiemu; od XIV w. należała do Mołdawii, 1812 zagarnięta przez Rosję (1856–78 część znajdowała się w granicach Rumunii); 1918–40 wchodziła w skład Rumunii, po wybuchu II wojny światowej 1940 zajęta przez wojska sowieckie (pakt Ribbentrop–Mołotow); 1941–44 w granicach Rumunii, sojusznika Niemiec; po zajęciu przez Armię Czerwoną podzielona między Mołd. i Ukr. SRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia