Połowcy
 
Encyklopedia PWN
Połowcy,
słow. nazwa Kipczaków (zw. też Kumanami), koczowniczego ludu tureckiego;
ze swych siedzib w Azji Środkowej (IV–VIII w.) wyparci na stepy nadwołżańskie i nadczarnomor. aż po Dunaj (poł. XI–pocz. XIII w.); od poł. XI w. plądrowali ziemie ruskie, słowac., węg. i bułgarskie; związki dynastyczne i sojusze z książętami w tych krajach oraz kontakty gosp. z ludnością w nich osiadłą sprzyjały asymilacji i przechodzeniu plemion połowieckich do osiadłego trybu życia; w XIII w. rozbici przez Mongołów, weszli w skład Złotej Ordy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia