Słowo o wyprawie Igora
 
Encyklopedia PWN
Słowo o wyprawie Igora, Słowo o połku Igoriewie,
staroruski anonimowy poemat epicko-liryczny, napisany między 1185 a 1187;
zachowany w jednym odpisie (prawdopodobnie z XVI w.), odkryty na pocz. lat 90. XVIII w., wyd. 1800), bliski zapisom kronikarskim (Powieść minionych lat); zawiera opis walk książąt ruskich z Połowcami; propaguje ideę jedności Rusi; uznany za arcydzieło literatury staroruskiej; rękopis poematu spłonął 1812 podczas pożaru Moskwy; niektórzy badacze kwestionują oryginalność zabytku; wielokrotnie tłumaczony na język pol. (pierwszy przekład 1804 z języka fr.; 1928 poet. przekład J. Tuwima, 1954 — filol. A. Obrębskiej-Jabłońskiej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia