Zadońszczyzna
 
Encyklopedia PWN
Zadońszczyzna, Słowo o wielkim księciu Dymitrze Iwanowiczu i o bracie jego Włodzimierzu Andriejewiczu,
staroruski zabytek lit. z końca XIV w. (sprzed 1393?), zachowany w 6 niekompletnych odpisach (najwcześniejszy z lat 70. XV w.);
fragmenty wyd. 1949, 1966; poet. opowieść o zwycięstwie nad Tatarami na Kulikowym Polu (1380); spisany przez Sofonija, mnicha z Riazania; późniejszy niż Słowo o wyprawie Igora, na którym była zapewne wzorowana.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia