Akcja Wyborcza „Solidarność”
 
Encyklopedia PWN
Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS),
koalicja polityczna znacznej części sił wywodzących się z opozycji antykomunistycznej (tzw. obóz posierpniowy), utworzona VI 1996 w Warszawie jako blok wyborczy jednoczący środowiska chrześcijańsko-społeczne, narodowo-katolickie, liberalno-konserwatywne oraz chrześcijańsko-demokratyczne;
AWS tworzyły: NSZZ „Solidarność” oraz kilkadziesiąt partii politycznej i organizacji społecznej:, m.in. Inst. L. Wałęsy, PC, Ruch Stu, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, ZChN, odłamy KPN i BBWR; po wygranych wyborach 1997 utworzyła rząd w koalicji z Unią Wolności (do 2000); 2001 rozpad ugrupowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia