Porozumienie Centrum
 
Encyklopedia PWN
Porozumienie Centrum (PC), 1997–99 pod nazwą Porozumienie Centrum–Akcja Wyborcza „Solidarność” (PC–AWS),
partia polit., zał. V 1990 przez przedstawicieli ugrupowań i klubów polit. oraz komitetów obywatelskich;
początkowo PC było koalicją partii polit. reprezentujących różne nurty ideowe (m.in. Chrześcijańsko–Demokratyczne Stronnictwo Pracy, Kongres Liberalno-Demokratyczny, PSL-Mikołajczykowskie), 1991 większość stronnictw opuściła PC, które przekształciło się w partię centroprawicową deklarującą charakter chrześc.-demokr.; podczas wyborów prezydenckich 1990 popierało L. Wałęsę, następnie, po konfliktach na tle powołania i funkcjonowania rządu J. Olszewskiego, w ostrym konflikcie z prezydentem. W wyborach parlamentarnych X 1991 PC uzyskało ok. 9% głosów (44 mandaty poselskie, 9 senatorskich), IX 1993 otrzymało 4,4% głosów i nie uzyskało miejsc w parlamencie; od 1996 w składzie AWS (1997 wprowadziło 14 swoich przedstawicieli do sejmu z list AWS); 1999 część działaczy PC–AWS z A. Tokarczukiem odeszła do Porozumienia Pol. Chrześc. Demokratów, mniejszość pozostała w starej partii, która powróciła do nazwy — PC. Do 1998 przewodniczący PC (PC–AWS) J. Kaczyński, prezes Rady Polit. Tokarczuk (1998–99), przewodniczący ZG K. Tchórzewski (1998–99), przewodniczący PC A. Lipiński (od 1999). W 2001 czołowi działacze PC utworzyli Prawo i Sprawiedliwość.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia