Obywatelski Klub Parlamentarny
 
Encyklopedia PWN
Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP),
klub parlamentarny utworzony VI 1989 przez posłów i senatorów wybranych z listy Kom. Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach parlamentarnych VI 1989;
składał się z klubu posłów (początkowo 161 osób) i klubu senatorów (98); przewodniczący: B. Geremek (do XI 1990), M. Gil; początkowo w opozycji, od VIII 1989 stał się polit. podstawą rządu premiera T. Mazowieckiego; zachowywał niezależność wobec władz NSZZ „Solidarność”; zróżnicowany ideowo i politycznie, stopniowo przekształcił się w federację kół polit. stanowiących reprezentację powstających partii polit., m.in. PSL „Solidarność”, ZChN, Porozumienia Centrum, Ruchu Obywatelskiego-Akcja Demokr., Forum Prawicy Demokr., Porozumienia „Solidarność Pracy”, Chrześc. Demokratów oraz koła niezrzeszonych i Parlamentarnej Grupy Posłów Liberalno-Demokr.; istniał do X 1991 (zakończenie kadencji parlamentu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia