Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
 
Encyklopedia PWN
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR),
ugrupowanie polityczne powołane 30 XI 1993 (pierwsze posiedzenie 7 I 1994) z inicjatywy prezydenta RP L. Wałęsy jako stowarzyszenie;
nazwa nawiązuje do działającego 1928–35 BBWR; podczas wyborów parlamentarnych 1993 uzyskało 5,4% głosów (16 mandatów poselskich i 2 mandaty senatorskie); prezesi: Z. Religa (do XI 1994), J. Gwiżdż (do V 1996), S. Kowolik; wstrząsane konfliktami; 1994 odeszła grupa działaczy z dotychczasowym przewodniczącym, Religą (utworzyli partię Republikanie); 1995–96 kolejny konflikt wewnętrzny na tle stosunku do kandydatów w wyborach prezydenckich, szczególnie poparcia L. Wałęsy (Gwiżdż kierował sztabem wyborczym Wałęsy) oraz sojuszy politycznych; 1996 ostateczny rozłam na: BBWR-Solidarni w Wyborach (grupa Gwiżdża), który wszedł do Akcji Wyborczej Solidarność oraz BBWR (przewodniczący Kowolik), który w wyborach 1997 wziął udział w sojuszu wyborczym Blok dla Polski (zdobył 1,36% głosów) i nie wszedł do parlamentu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia