Konfederacja Polski Niepodległej
 
Encyklopedia PWN
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN),
radykalna partia o orientacji niepodległościowej, zał. VIII–IX 1979 w Warszawie.
Utworzona przez działaczy, którzy wystąpili z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), m.in. L. Moczulskiego, N. Milewską, T. Jandziszaka, T. Stańskiego, R. Szeremietiewa; 1984 część członków założycieli wystąpiła z KPN i utworzyła Pol. Partię Niepodl. (PPN); do 1989 Konfederacja działała w konspiracji (1982 i 1985 jej przywódcy zostali skazani w procesach polit. na kary więzienia); KPN odwołuje się do tradycji obozu polit. związanego w okresie II RP z J. Piłsudskim; w programie polit. (do 1989) opowiadała się za: odbudową silnego, niepodległego państwa pol. (III RP), likwidacją władzy PZPR i uzależnienia Polski od ZSRR, stopniowym tworzeniem pol. systemu polit. wypierającego instytucje PRL (koncepcja „rewolucji bez rewolucji”); 1989 nie uczestniczyła w negocjacjach Okrągłego Stołu; po podjęciu jawnej działalności (zarejestrowała się VIII 1990) opowiadała się za: ustrojem demokr. państwa i pluralizmem polit., społ. gospodarką rynkową, przeciwdziałaniem recesji gosp. i inflacji, wspieraniem przez państwo oświaty, służby zdrowia, instytucji kult., przebudową systemu ubezpieczeń społ.; 1989 zał. paramilitarny Związek Strzelecki (komendant gł. L. Moczulski) oraz grupy młodzież.; od 1990 KPN w opozycji do kolejnych rządów i ich polityki gosp. i społ., X 1991 w wyborach parlamentarnych uzyskała 7% głosów; IX 1993 — 5,8% i 22 mandaty poselskie. W 1994 na skutek secesji powstała KPN „Prawica Polska”; 1996 współtworzyła AWS; 1996 rozłam na KPN (przewodniczący L. Moczulski) oraz KPN-Obóz Patriotyczny (przewodniczący A. Słomka); po zrezygnowaniu grupy Moczulskiego z uczestnictwa w AWS, Słomka do 1998 wiceprzewodniczący AWS; (VII 1998 KPN-OP została wykluczona z AWS); w wyborach prezydenckich 2000 KPN-OP (od 1998 KPN-Ojczyzna) wystąpiła w Koalicji dla Polski, nie uzyskując znaczącego poparcia społ.; KPN (Moczulskiego) w wyborach 2001 nie uzyskała mandatów do parlamentu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia