Instytut Lecha Wałęsy
 
Encyklopedia PWN
Instytut Lecha Wałęsy,
ośrodek teoret.-polit., zał. II 1996 w Warszawie przez byłego przewodn. NSZZ „Solidarność” i prezydenta RP L. Wałęsę;
prowadzi badania nad najnowszymi dziejami Polski, wspiera działania mające na celu decentralizację państwa, ochronę dziedzictwa nar. i kształtowanie pozytywnego obrazu Polski za granicą; w zespołach problemowych współpracują z Instytutem specjaliści z różnych dziedzin, m.in. polityki, gospodarki, nauki, kultury, prawa; opracowuje i publikuje raporty poświęcone bieżącej polityce; 1996 zgłosił swój akces do AWS; 1997 opublikował raport O stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia