Ruch Społeczny Akcji Wyborczej „Solidarność”
 
Encyklopedia PWN
Ruch Społeczny Akcji Wyborczej „Solidarność”,
partia polit., zał. 1997;
powstał I 1998 jako polit. przedstawicielstwo NSZZ „Solidarność”, skupiające część działaczy związkowych i samorządowych, oraz mniejszych partii, dotychczas działających samodzielnie, skupionych w AWS, m.in. PSL-Porozumienia Lud., Partii Chrześc. Demokratów; deklaruje przynależność do nurtu chrześc.-demokr.; do RS AWS zgłosiła akces większość parlamentarzystów klubu AWS; gł. działacze: J. Tomaszewski, J. Rybicki, M. Krzaklewski; przewodniczący J. Buzek (od I 1999); po klęsce AWS w wyborach parlamentarnych 2001 partia uległa dezintegracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia