wielokrotny

Encyklopedia PWN

Rigel
[arab.],
Algebar, β Orionis,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona;
Scheat
[arab.],
β Pegasi,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Pegaza;
schizogonia
[gr. schízō ‘rozszczepiam’, gónos ‘rodzenie’],
wielokrotny podział organizmu występujący u pierwotniaków wolno żyjących (otwornice) i pasożytniczych (kokcydia, Apicomplexa);
Sheratan, β Arietis,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Barana;
telegrafia
[gr. tḗle ‘daleko’, gráphō ‘piszę’],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem na odległość wiadomości w postaci zbioru znaków (liter, cyfr i in.), wydrukowanego lub utrwalonego na taśmie dziurkowanej;
telekomunikacja
[gr.-łac.],
dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej dotycząca przekazywania na odległość wiadomości za pośrednictwem sygnałów, obecnie głównie elektrycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia