uprawny

Encyklopedia PWN

rośliny o znaczeniu gospodarczym, uprawiane w celach spożywczych lub jako rośliny użytkowe;
populacja roślin o jednorodnych właściwościach biologicznych, morfologicznych i użytkowych, zachowująca je przy rozmnażaniu właściwym dla danej odmiany (generatywnym lub wegetatywnym), uzyskana w wyniku hodowli (hodowla roślin) lub selekcji i działania lokalnych czynników przyrodniczo-rolniczych;
państw. jednostka organizacyjna, utworzona 1966, z siedzibą w Słupi Wielkiej k. Poznania;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
bawełna, bawełnica, Gossypium,
rodzaj roślin z rodziny ślazowatych;
daktylowiec, feniks, Phoenix,
rodzaj rośliny drzewiastej z rodziny arekowatych (palm), Arecaceae (Palmae);
nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy dipirydyli;
ekol. rośliny kształtujące najważniejsze właściwości środowiska w danym ekosystemie;
grusza, Pyrus,
rodzaj z rodziny różowatych;
nauka o ulepszaniu dziedzicznych cech roślin uprawnych (zwana też genetyką stosowaną) oraz działalność praktyczna zmierzająca do wytworzenia plenniejszych i lepszych jakościowo odmian;
jabłoń, Malus,
rodzaj z rodziny różowatych;
Kozłowska Aniela, ur. 16 I 1898, Przybysławice k. Miechowa, zm. 26 II 1981, Kraków,
siostra Leona, botanik, fitopatolog, wirusolog;

Słownik języka polskiego PWN

uprawny
1. «o glebie, polu itp.: uprawiany lub taki, na którym można uprawiać rośliny»
2. «o roślinach: uprawiany w celach użytkowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia