Dominikana. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Dominikana. Gospodarka.
Podstawą gospodarki jest rolnictwo; PKB wg parytetu siły nabywczej wynosi 9,2 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007). Ziemie uprawne zajmują 33% powierzchni kraju, w tym łąki i pastwiska — 43%; ok. 15% powierzchni uprawnej jest nawadniana; główną rośliną uprawną jest trzcina cukrowa, pozostałe to m.in.: kawowiec, kakaowiec, banany, ryż, fasola, tytoń, kukurydza; hodowla trzody chlewnej, bydła, kóz; eksploatacja lasów (ok. 28% powierzchni kraju); wydobywa się rudy niklu, złoto, srebro; nieeksploatowane złoża boksytów i ropy naftowej; produkcja energii elektrycznej 12,2 mld kW · h (2005); przemysł cukrowy, tytoniowy, włókienniczy, destylarnie rumu; w 4 strefach wolnocłowych przemysł elektroniczny, produkujący na eksport; szybki rozwój turystyki (wpływy 3,1 mld dolarów USA, 2003), główne ośrodki: Sosua, Puerto Plata, Punta Cana; sieć komunikacyjna dobrze rozwinięta (koleje 517 km, sieć drogowa 12,6 tys. km); główny port morski i lotniczy — Santo Domingo; eksport (6,8 mld dolarów USA, 2007) koncentratów niklu, cukru, złota, srebra, kawy, kakao i ziarna kakaowego, tytoniu, wyrobów elektronicznych; import (12,9 mld dolarów USA) żywności, produktów ropopochodnych, maszyn i urządzeń, bawełny; handel głównie z USA (79% eksportu i 45% importu), Wenezuelą, Kolumbią, Meksykiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia