towarowy

Encyklopedia PWN

procentowy udział wartości roln. produktów sprzedawanych poza rolnictwem, czyli wartości produkcji towarowej roln. w stosunku do wartości globalnej lub końcowej produkcji roln. (t.p.r. brutto);
drugie pod względem wielkości przedsiębiorstwo hutnicze w Królestwie Polskim (po Hucie Bankowej), utworzone 1886;
trade mark
[treıd ma:rk],
ekon. → znak towarowy.
ekon. koszty zawarcia i realizacji transakcji;
Trent Canal
[trent kənạ̈l],
Trent-Severn Waterway,
śródlądowa droga wodna w Kanadzie, w prow. Ontario;
Tsugaru Wymowa, Tsugaru-kaikyō,
cieśnina Oceanu Spokojnego, między wyspami Hokkaido i Honsiu, w Japonii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia