towarowy

Encyklopedia PWN

toksykologia środowiska, ekotoksykologia,
dyscyplina zajmująca się szkodliwymi skutkami rozprzestrzeniania się i działania zanieczyszczeń i składników toksycznych na mikroorganizmy oraz rośliny i zwierzęta zasiedlające ekosystemy wodne i lądowe.
procentowy udział wartości roln. produktów sprzedawanych poza rolnictwem, czyli wartości produkcji towarowej roln. w stosunku do wartości globalnej lub końcowej produkcji roln. (t.p.r. brutto);
drugie pod względem wielkości przedsiębiorstwo hutnicze w Królestwie Polskim (po Hucie Bankowej), utworzone 1886;
trade mark
[treıd ma:rk],
ekon. → znak towarowy.
ekon. koszty zawarcia i realizacji transakcji;
Trent Canal
[trent kənạ̈l],
Trent-Severn Waterway,
śródlądowa droga wodna w Kanadzie, w prow. Ontario;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia