znak towarowy
 
Encyklopedia PWN
znak towarowy, ang. trade mark,
symbol umieszczany przez producenta lub sprzedawcę bezpośrednio na towarze (opakowaniu), złożony ze słów, liter, rysunków, cyfr itp.;
znakowanie towarów ma na celu promocję towaru oraz stworzenie warunków, w których producent lub sprzedawca mógłby ponosić odpowiedzialność za sprzedany towar; przedsiębiorstwo nabywa prawa wyłączności do używania znaku towarowego po zarejetrowaniu go w odpowiednim urzędzie (w Polsce właściwy jest Urząd Patentowy); używanie cudzych znaków towarowych jest uznawane za przejaw nieuczciwej konkurencji i jest zabronione.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia