franchising
 
Encyklopedia PWN
franchising
[frạ̈nczaızıŋ; ang.],
ekon. forma działalności gospodarczej polegająca na tym, że przedsiębiorstwo udziela innemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność we własnym imieniu i na własny rachunek prawa do działania w określony sposób (np. w sferze produkcji, czy dystrybucji dóbr, świadczenia usług) przez określony czas, na określonym terytorium;
na podstawie umowy długookresowej franchiser pełni wobec beneficjenta funkcje kontrolne, doradcze, szkoleniowe, informacyjne oraz prowadzi działalność reklamową i promocyjną całej sieci; beneficjent franchisingu ma obowiązek prowadzenia promocji na skalę lokalną i ponosi opłaty wstępne (przed przystąpieniem do działania), bieżące, zawarte w cenie surowców i półfabrykatów dostarczanych przez franchisera.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia