Bank Handlowy w Warszawie SA
 
Encyklopedia PWN
Bank Handlowy w Warszawie SA,
pierwszy bank akcyjny w Królestwie Polskiego, założony 1870, z siedzibą w Warszawie.
Powstał z inicjatywy L. Kronenberga i grupy związanych z nim przemysłowców; finansował zakłady przemysłowe, rolnictwo, handel, budowę kolei; w okresie międzywojennym nadal finansował przemysł i handel, w pewnym stopniu również rolnictwo; w czasie II wojny światowej jego oddziały na terenach włączonych do Rzeszy zostały zlikwidowane, a w GG działał pod ścisłą kontrolą władz okupacyjnych; 1945 reaktywoawany, od 1948 prowadził głównie operacje zagraniczne i obsługę handlu zagranicznego; 1964 przejął bankową obsługę całości obrotów zagranicznych, a także kredytowanie i kontrolę przedsiębiorstw handlu zagranicznego w kraju; zajmował się także obsługą zadłużenia zagranicznego i był głównym partnerem zachodnich instytucji finansowych udzielających Polsce kredytów; po 1989 stracił uprzywilejowaną pozycję w handlu zagranicznym i zaczął przekształcać się stopniowo w bank handlowy; 1997 został sprywatyzowany i jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; 1998 wprowadził także obsługę klientów indywidualnych, wyodrebniając ze swej struktury Handlobank; 2001 połączył się z Citibank (Poland) S.A., zachowując swą historyczną nazwę; sieć detaliczna posługuje się znakiem towarowym Citibanku; ma największą spośród polskich banków sieć banków korespondentów, m.in. w Londynie, Moskwie, Nowym Jorku, Wiedniu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kraków, oddział Banku Handlowego (DPJM, M. Dunikowski, A. Jasiński, J. Kutniowski, W. Miecznikowski, P. Uherek, 1997)fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia