bank korespondent
 
Encyklopedia PWN
bank korespondent,
ekon. bank współpracujący z innym bankiem za granicą na mocy umowy przewidującej wypełnianie wzajemnych poleceń wpłat i wypłat wg zasad rozliczeń przyjętych w tej umowie;
w tym celu współpracujące banki otwierają rachunki loro i nostro, z których pokrywają otrzymane zlecenia płatnicze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia