towarowy

Encyklopedia PWN

Światowa Organizacja Handlu, ang. World Trade Organization Wymowa (WTO Wymowa),
organizacja międzynarodowa, działająca od 1 I 1995, sukcesorka Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (GATT).
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Organization Wymowa(WIPO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana systemu ONZ;
w. w woj. lubuskim, w pow. słubickim (gmina Słubice), w południowej części Lubuskiego Przełomu Odry, przy ujściu Ilianki do Odry;
wagon towarowy samowyładowczy z otwieranymi klapami bocznymi przeznaczony do przewozu materiałów sypkich.
w sensie gospodarczym — miejsce handlu w skali lokalnej, w znaczeniu prawnym — instytucja wymiany towarowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia