Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
 
Encyklopedia PWN
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Organization Wymowa(WIPO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana systemu ONZ;
siedziba w Genewie; odpowiedzialna za rozwój ochrony własności intelektualnej (praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wzornictwa przem. itp.); nadzoruje wykonywanie umów międzynar., w tym paryskiej konwencji o ochronie własności przem. (1883) i berneńskiej konwencji o ochronie dzieł lit. i artyst. (1886), z późniejszymi zmianami; gł. organami są: Zgromadzenie Ogólne, Kom. Koordynacyjny, Biuro Międzynar.; do WIPO należą 184 państwa, w tym Polska (2009).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia