towarowy

Encyklopedia PWN

znak towarowy firmy Du Pont, używany na oznaczenie produkowanego przez nią politetrafluoroetylenu.
system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
Thornton
[ŧọ:rntən]
Henry, ur. 10 III 1760, Londyn, zm. 16 I 1815, tamże,
brytyjski ekonomista, bankier i filantrop; zwolennik currency principle;
ThyssenKrupp AG
[tụ̈sən a:g],
wielki niemiecki koncern przemysłu stalowego i maszynowego, który powstał 1999 z połączenia założonej 1953, z siedzibą w Duisburgu firmy Thyssen AG i Krupp AG z siedzibą w Essen.
toksykologia środowiska, ekotoksykologia,
dyscyplina zajmująca się szkodliwymi skutkami rozprzestrzeniania się i działania zanieczyszczeń i składników toksycznych na mikroorganizmy oraz rośliny i zwierzęta zasiedlające ekosystemy wodne i lądowe.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia