Timor Wschodni. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Timor Wschodni. Gospodarka.
W 1999 wojska indonezyjskie i miejscowe bojówki antyniepodległościowe zniszczyły ok. 70% infrastruktury ekonomicznej Timoru Wschodniego; powolna odbudowa jest możliwa wyłącznie przy stałej pomocy instytucji międzynarodowych i rządów innych państw (ok. 2 mld dolarów USA rocznie). PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 2,5 tys. dolarów USA (2007); 32,2% PKB wytwarzało rolnictwo, 12,8% — przemysł i 55% — usługi. Według szacunków 42% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. Podstawowymi roślinami żywieniowymi są ryż (65,4 tys. t, 2005), kukurydza (70 tys. t) i maniok (41,5 tys. t); ponadto uprawia się ziemniaki, bataty, soję i owoce (mango, banany); najważniejszymi uprawami towarowymi są kawa i wanilia oraz tytoń i palma kokosowa; hodowla trzody chlewnej i bydła, ponadto bawołów i drobiu; duże znaczenie ma pozyskanie drewna sandałowego (odmiana biała i żółta) oraz hebanowego; rybołówstwo i połów perłopławów; wydobycie marmurów; pod dnem morskim u wybrzeży Timoru Wschodniego rozpoznano złoża ropy naftowej (trwają negocjacje z Australią w sprawie ustalenia granic morskich między krajami i stref przyszłej eksploatacji). Elektrownia cieplna; drobny przemysł, głównie spożywczy (w tym przetwórnie kawy i łuszczarnie ryżu), bawełniany i chemiczny (środki czystości); rzemiosło, m.in. tkactwo, garncarstwo, koszykarstwo i wyroby z drewna sandałowego. Turystyka ograniczona głównie z powodu braku infrastruktury i niepewnej sytuacji politycznej. Sieć transportowa słabo rozwinięta, w większości zdewastowana 1999; ok. 6 tys. km dróg; główne morskie porty handlowe: Dili (wywóz drewna, kawy, kauczuku), Ambeno; międzynarodowy port lotniczy w Dili (2003 połączenia tylko z Darwin w Australii); sieć łączności odbudowywana po zniszczeniach; 2,5 tys. abonentów telefonii stacjonarnej. Wartość eksportu 10,0 mln dolarów USA (2005), importu 202 mln dolarów USA (2004). Eksport głównie kawy, ponadto drewna sandałowego i marmurów; import paliw, środków transportu, różnorodnych artykułów konsumpcyjnych. Główni partnerzy handlowi: Australia, Indonezja, Portugalia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia