Timor Wschodni. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Timor Wschodni. Ludność.
Rdzenną ludność stanowią plemiona pochodzenia malajsko-papuaskiego, ponadto napływowi Chińczycy oraz imigranci z Indonezji (gł. z Jawy). W użyciu jest ok. 40 języków lokalnych, w tym tetum, mambae i kemak oraz portugalski i indonezyjski. W strukturze wyznaniowej dominują katolicy (87%, 2005); ponadto 3% ludności stanowią muzułmanie i 5% protestanci. Utrzymuje się bardzo wysoki przyrost naturalny (20,8‰, 2006), 1990–2000 równoważony masową emigracją (zwłaszcza 1999) do zachodniej części wyspy (wg danych szacunkowych łącznie ok. 260 tys. osób, z tego do 2002 powróciło tylko ok. 50 tys.). Przeciętna długość życia wynosi 64 lata dla mężczyzn i 69 dla kobiet. Czytać i pisać umie 59% ludności w wieku 15 lat i powyżej (2005). Średnia gęstość zaludnienia 63 osoby na km2. Ludność jest rozmieszczona nierównomiernie, koncentruje się w rejonie stol. oraz w półenklawie Ambeno; w miastach mieszka ok. 8%; gł. m.: Dili, Dare, Baucau i Maliana; ok. 3/4 czynnych zawodowo pracuje w rolnictwie, pozostali gł. w usługach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia