Timor Wschodni. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Timor Wschodni. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2002 Timor Wschodni jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy Parlament Narodowy z wyborów powszechnych (88 deputowanych, 5-letnia kadencja), a władzę wykonawczą — rząd z premierem na czele, władza sądownicza należy do niezawisłych sądów (z Sądem Najwyższym).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia