towarowy

Encyklopedia PWN

odkryty wagon towarowy do przewozu materiałów sypkich i kawałkowych (gł. węgla), ze ścianami czołowymi w postaci odchylnych klap ułatwiających wyładunek.
miasto w województwie dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, na południowym skraju Borów Dolnośląskich.
WIBOR, ang. Warsaw Interbank Offered Rate (zastrzeżony znak towarowy),
stosowana w Warszawie stawka oprocentowania depozytów międzybankowych, tzn. środków deponowanych w banku przez inny bank mający nadwyżkę płynności;
Wicksell
[wịksəl]
Johann Gustaw Knut, ur. 20 XII 1851, Sztokholm, zm. 3 V 1926, tamże,
szwedzki ekonomista i reformator społeczny;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia