Wicksell Johann Gustaw Knut
 
Encyklopedia PWN
Wicksell
[wịksəl]
Johann Gustaw Knut, ur. 20 XII 1851, Sztokholm, zm. 3 V 1926, tamże,
szwedzki ekonomista i reformator społeczny;
twórca szwedzkiej szkoły w ekonomii. Od 1901 profesor Uniwersytetu w Lund. Zajmował się m.in. teorią cyklu koniunkturalnego; 1907 sformułował „zagadkę kryzysów”, stwarzającą podstawy dla teorii wzrostu. Wyjaśnił podstawowy związek między wzrostem zatrudnienia, postępem technicznym i przyrostem dochodu. Jego zdaniem cykl koniunkturalny jest rezultatem reakcji systemu ekonomicznego na nieregularne impulsy egzogeniczne, głównie zmianę technologii. Uważał też, że w konsekwencji wzrostu zatrudnienia wzrasta także popyt, co powoduje wzrost produkcji; jeśli jednak gospodarka napotka bariery podażowe i nie będzie w stanie wchłonąć podaży oszczędności, w celu zwiększenia zasobów kapitału trwałego, to zaczną się pojawiać „ruchy wsteczne”. Przyczynił się również do rozwoju współczesnej teorii niedoskonałej konkurencji.
Głosił tezę, że monopole dojrzewają do przejęcia ich przez rząd i przekształcenia w przedsiębiorstwa publiczne, co ma na celu wymuszenie sytuacji, w której cena produktu będzie się równała kosztowi krańcowemu. W teorii cen próbował połączyć aspekt produkcyjny i pieniężny. Uważał, że o aktualnych cenach decydują relacje rynku towarowego i pieniężnego, a o dynamice cen rozstrzyga stosunek równocześnie przebiegających zmian, z jednej strony w produkcji dóbr, a z drugiej w podaży pieniądza. Zmiany w podziale dochodu narodowego wiązał ze zmianami w strukturze kapitału rzeczowego (tzw. efekt Wicksella). W teorii kapitału pokazywał tendencje wydłużania się okresu dojrzewania inwestycji; badał związek między wzrostem kapitału rzeczowego a popytem na inwestycje i ich powiązanie ze stopą procentową. Za kapitał uznawał nagromadzoną pracę i nagromadzone siły natury. Stopa procentowa wg niego jest różnicą między krańcową produktywnością zasobu i strumienia kapitału. W 1890–1918 napisał większość ze swych ok. 150 prac wydanych tylko po szwedzku. Główne prace: Über Wert, Kapital und Rente nach dem neueren nationalökonomischen Theorie (1893), Geldzins und Güterpreise (1898), Vorlesungen über National Ökonomie. Auf Grundlage des Marginalprinzipes (t. 1–2 1913–22).
Danuta Drabińska
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia