towarowy

Encyklopedia PWN

miasto w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, na zachodnim skraju Bruzdy Zbąszyńskiej.
Zeebrugge
[zbrụ̈chə] Wymowa,
miejscowość w zachodniej Belgii, w prow. Flandria Zachodnia, nad M. Północnym, w granicach gminy miejskiej Brugii;
zwierzęta chowane w gospodarstwie roln. w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej;
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
państwowe przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1926, z siedzibą w Gdyni;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia