tarniny

Encyklopedia PWN

tarnina, właśc. śliwa tarnina, Prunus spinosa,
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny różowatych, z podrodziny śliwowych, z rodzaju śliwa;
bot. nazwa bot. → tarniny.
bot. modyfikacja łodygi albo liścia (przylistków) w zaostrzony, sztywny organ, często zdrewniały;
rzemiosło i dział przemysłu zajmujące się barwieniem włókien;
niestrzęp głogowiec, Aporia crataegi,
motyl z rodziny bielinkowatych;
podstawowy organ roślin naczyniowych, składający się z łodygi, stanowiącej oś p.r., i liści.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia