cierń
 
Encyklopedia PWN
cierń,
bot. modyfikacja łodygi albo liścia (przylistków) w zaostrzony, sztywny organ, często zdrewniały;
chroni rośliny przed zjadaniem ich przez zwierzęta; rozróżnia się: ciernie łodygowe, występujące np. u tarniny, ciernie liściowe — np. u berberysu, u którego liść długopędu wraz z przylistkami jest przekształcony w cierń trójdzielny, ciernie przylistkowe — np. u grochodrzewu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia