szorstki

Encyklopedia PWN

dynia, bania, Cucurbita,
rodzaj z rodziny dyniowatych,
biol. obszar zasadochłonnej cytoplazmy, zawierający skupienia ułożonych równolegle cystern szorstkiej siateczki śródplazmatycznej;
faktura
[łac. factura ‘działanie’, ‘wykonanie’, ‘kształt’],
szt. plast. charakterystyczna powierzchnia dzieła malarskiego, graficznego, rzeźbiarskiego, obiektu rzemiosła artystycznego itp., zależna od charakteru tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty;
fresko
[wł.],
lekka, przewiewna tkanina wełniana lub z mieszanek wełny z włóknami chem., wytwarzana z przędzy o dużym skręcie i splocie płóciennym (tkackie sploty);
Gelder
[chẹldər]
Arent (Aert) de, ur. 26 X 1645, Dordrecht, zm. 27 VIII 1727, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
Golgiego aparat, Golgiego kompleks,
anat. organellum komórkowe w postaci systemu spłaszczonych, obłonionych woreczków (cystern) oraz towarzyszących im pęcherzyków i wakuoli, występujących w cytoplazmie większości komórek eukariotycznych (eukarionty)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia