szorstki

Encyklopedia PWN

Ichikawa
[ićikaua],
jedno z bardziej znanych nazwisk scenicznych używanych przez aktorów japońskich teatru kabuki;
biol. organellum zawierające główny zasób informacji genetycznej (ok. 99%) zakodowanej w DNA chromatyny (pozostała część informacji jest zawarta w DNA mitochondriów oraz plastydów roślin i fotoautotroficznych Protista).
kabuki
[jap. kabuku ‘pochylać się’, ‘wydziwiać’, ‘odbiegać od normy’],
jeden z gatunków klas. teatru japońskiego.
rosnące na podłożu stałym skupisko bakterii, potomstwo jednej komórki bakteryjnej;
lawa
[wł.],
magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznych, silnie odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia