szklane

Encyklopedia PWN

wyroby szklane wytwarzane na terenie Rosji;
archeol. wyroby wykonane na terenach republiki rzymskiej i cesarstwa rzymskiego, które dzięki kontaktom ekon. i polit. były przywożone od II w. p.n.e. do V w. n.e. na obszary Barbaricum;
Stráže, właśc. Krakovany-Stráže,
miejscowość we wschodniej Słowacji (obecnie w obrębie Krakovan), położona na wschód od Vrbevé;
Autochrome
[gr.],
pierwszy praktycznie stosowany materiał światłoczuły do fotografii barwnej;
laminaty
[łac.],
tworzywa warstwowe,
tworzywa otrzymywane w wyniku połączenia w jedną całość kilku lub kilkudziesięciu warstw nośnika (najczęściej forniru, arkuszy papieru, tkanin: bawełnianych, azbestowej, szklanej) przesyconych lub powleczonych żywicą syntetyczną (np. fenolowo-formaldehydową, poliestrową, epoksydową, melaminową);
gazowana lub próżniowa lampa elektronowa, służąca do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego w wyniku nadania elektronom dużej prędkości w polu elektrostatycznym, a następnie gwałtownego ich zatrzymania w tarczy anody (antykatody).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia