szklane

Encyklopedia PWN

archeol. kultura okresu wpływów rzym. (ok. I–IV w.), występująca na Pojezierzu Mazurskim i części Pojezierza Suwalskiego, wchodząca w skład zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego, wyróżniona i zdefiniowana przez W. Nowakowskiego.
wyroby szklane zdobione guzkami wyciąganymi na gorąco ze ścianek naczynia;
Bunsen
[bunzn]
Robert Wilhelm Wymowa, ur. 31 III 1811, Getynga, zm. 16 VIII 1899, Heidelberg,
fizykochemik niemiecki.
najstarsza użytkowa postać kondensatora elektrycznego;
Celtowie, gr. Keltoí, Kéltai, łac. Celtae,
grupa ludów indoeuropejskich;
Cornell
[ko:rnẹl]
Joseph, ur. 24 XII 1903, Nyack (stan Nowy Jork), zm. 29 XII 1972, Nowy Jork,
amerykański rzeźbiarz, grafik i twórca filmów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia