szczelinowa

Encyklopedia PWN

fot. urządzenie mech., mech.-elektroniczne lub elektroniczne (np. w aparatach cyfrowych), służące do otwierania i zamykania drogi światłu padającemu przez obiektyw na materiał światłoczuły lub inne urządzenie rejestrujące obraz opt. (np. matryca CCD) utworzony przez obiektyw.
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
afrykata
[łac. affrico ‘przycieram’],
spółgłoska zwarto-trąca, zwarto-szczelinowa;
złożona z kilku kolejnych segmentów: zwarcia lub lekkiej plozji oraz frykcji (segmentu analogicznego do głoski trącej);
jedna z najdłuższych i najgłębszych jaskiń w pol. Beskidach, w stokach Muronki (Beskid Śląski);
najgłębsza jaskinia pol. Karpat fliszowych, na Pogórzu Rożnowskim, na północny zachód od w. Bukowiec;
fowler
[fạur; ang.],
klapa Fowlera,
lotn. przesuwna szczelinowa klapa przy tylnej krawędzi spływu skrzydeł samolotów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia