szczelinowa

Encyklopedia PWN

językozn. spółgłoska szczelinowa (np. pol. s, z, f, ch), przy artykulacji której powietrze przechodzi przez wąską szczelinę powstałą na skutek zbliżenia narządów mowy.
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
okulistyka
[łac. oculus ‘oko’],
oftalmologia,
dział medycyny klinicznej oraz nauka o budowie i czynnościach narządu wzroku, jego schorzeniach i wadach, o ich rozpoznawaniu i leczeniu.
torbiel, cysta,
med. jama patologiczna wysłana nabłonkiem (torbiel prawdziwa) lub nie (torbiel rzekoma), z płynną lub mazistą zawartością;
geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia