szczelinowa

Encyklopedia PWN

muzyka Murzynów, wykazująca znaczne zróżnicowanie regionalne, etniczne, funkcjonalne, zarówno na kontynencie afryk., który stanowi jej kolebkę, jak i na kontynentach obu Ameryk.
jaskinia osuwiskowa w północno-zachodniej części Beskidu Makowskiego, w stoku wzgórza Korczyna;
jaskinia osuwiskowa w Beskidzie Sądeckim, w podszczytowych partiach północno-zachodniego stoku Wierchu nad Kamieniem (Pasmo Jaworzyny);
optometria
[gr. optós ‘widziany’, metréō ‘mierzę’],
dziedzina wiedzy stosowanej, której gł. przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza wszystko to, co służy: ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi tego procesu;
litera alfabetu pol. (i łac.), pochodząca poprzez gr. σ (sigma) od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery šîn; oznacza spirant (spółgłoskę szczelinową) przednio-językowo-zębowy, bezdźwięczny, twardy.
maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia